• بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) جاسک
    به وب سایت بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) جاسک خوش آمدید

  • بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) جاسک
    بی

 
 
 
 
 
لينك هاي مفيد
سامانه ها
خدمات الكترونيك

بندرعباس-گلشهر شمالي-خيابان داروپخش تلفن: 2-07633666240  فاكس:07633667201 ايميل:koodakan@hums.ac.ir

Copyright © 1998-2015 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved