صفحه اصلی > راهنمای مراجعین > لیست پزشکان مرکز 

جراح عمومی: دکتر حسن زندی

متخصص اطفال: دکتر خدیجه ریاضی کرمانی

متخصص داخلی: دکتر سهیل دلاور مقدم، دکتر لیلا عزیزی جدیدالاسلام

متخصص بیهوشی: دکتر نسیم عبدی

متخصص زنان: دکتر فائزه فرهت، دکتر مینو دخت باورساد کریمی