صفحه اصلی > اداری و پشتیبانی > کارگزینی 

نام:             صدیقه

نام خانوادگی:      زارعی

سابقه کار:         7 سال و 5 ماه

مدرک تحصیلی:  لیسانس مدیریت بازرگانی

سمت:               مسئول واحد کارگزینی