صفحه اصلی > اداری و پشتیبانی > فناوری اطلاعات 

 

نام:   حسین

نام خانوادگی:   پورحبیبی

سابقه کار:    5 سال

مدرک تحصیلی:  کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات شبکه ای

سمت:          مسئول واحد فناوری اطلاعات

سوابق اجرایی:

به مدت 2 سال مسئول IT پدیده شاندیز کیش

به مدت 2 سال کارشناس فنی psp  بانک مسکن